Wymiany Młodzieżowe

Wymiana „PureNature – Our Common Future” powstała z potrzeby działania, rozwoju i kształcenia się jej przyszłych uczestników. Będzie nie tylko okazją dla wielu osób pracujących w organizacjach młodzieżowych, by zdobyć doświadczenie w angażowaniu młodzieży w społeczne lub polityczne (obywatelskie) działania ale przede wszystkim dla nas wszystkich stworzy unikalną platformę wymiany doświadczeń, poglądów i niezbędnych umiejętności do budowania zrównoważonych, prężnych i harmonijnych społeczności lokalnych, którymi jesteśmy zainteresowani. Z doświadczenia wiemy, że nikt nie jest w stanie zmienić świata samodzielnie, dlatego tak duży nacisk chcemy położyć na współpracę i aktywne zaangażowanie każdego z uczestników.

Jako podstawę skutecznej edukacji pozaformalnej, uważamy wysoki poziom zintegrowania całej grupy. Na początku zaplanowaliśmy gry i zabawy integracyjne przełamujące lody, które wielu z nas z doświadczenia uznało za najlepsze sposoby na zbudowanie zaufania i przyjacielskiej atmosfery, a przy okazji będące świetnym, naturalnym sposobem na wzajemne poznanie się uczestników. Dokładna lista gier i zabaw zostanie sporządzona podczas wideo-konferencji na skype’ie przed rozpoczęciem działąń (będąca naszą alternatywą do wizyty przygotowawczej).

 

1.Warsztaty ekobudownictwa

Permakultura jest prostą, a jednocześnie ekstrawagancką propozycją budowy samowystarczalnych siedlisk ludzkich – ‘habitatów’ w harmonii z naturą, którą wszyscy chcielibyśmy lepiej poznać . Jedna z członkiń fundacji oraz lider grupy hiszpańskiej mają wystarczającą wiedzę, by nauczyć nas projektowania małych ogrodów według zasad permakultury, kompostowania odpadów organicznych oraz budowy mini szklarni na sadzonki. Specjalista budownictwa naturalnego, który zgodził się być współ-prowadzącym warsztaty jest również zaprzyjaźnionym lokalnym aktywistą i promotorem zrównoważonego rozwoju, którego doświadczenie bardzo nam imponuje. Jako pomoc w zrozumieniu pełnej treści warsztatów posłuży nam permakulturowy ogród, stworzony przez właścicieli Farmy69. jedną z głównych zasad permakultury jest obserwować naturę, dlatego każdy z uczestników będzie miał za zadanie pójść do lasu i przez 15 minut zaobserwować jak najwięcej procesów i zależności, a następnie metodą burzy mózgów zastanowimy się jak mogą być one zaaplikowane w domu, ogrodzie lub lokalnej ekonomii. W połączeniu z permakulturą warsztaty ekobudownictwa mają za zadanie pokazać nam, że życie w zgodzie z naturą jest jak najbardziej możliwe (a do tego przyjemniejsze i dające większą satysfakcję!). Budowa z gliny i słomy zawsze przynosi wiele radości, a fakt uczestniczenia całej grupy we wspólnym działaniu sens spełnienia i przynależności do „zmiany, którą chcemy ujrzeć w świecie”.

 

2. Warsztaty „wymiany doświadczeń”

W ramach projektu położyliśmy duży nacisk na dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, dlatego też zaplanowaliśmy specjalne miejsce na warsztaty „wymiany doświadczeń”. Jest to zarówno sposób niesamowitej integracji uczestników, jak i odkrycia nowych pasji i marzeń. Biorąc pod uwagę, że sztuka jest międzynarodowym językiem nic nie może tak zbliżyć ludzi do siebie jak wspólne tworzenie i rozwijanie zainteresowań i pasji. Każdy z uczestników będzie mógł zaproponować podzielenie się swoimi umiejętnościami na warsztatach, które będą odbywały się codziennie.

Mimo, że dokładny ich program będzie ustalony podczas ‘wideo-konferencji przygotowawczej’ przed rozpoczęciem działań, w tym momencie znamy listę wstępnych warsztatów:

– akrobatyczne

– taneczne

– ceramiczne (każdy uczestnik ulepi swoje naczynie)

– ekologiczne (prosta uprawa żywności w mieście, twórczy recykling)

– śpiewu

– ekograffiti z mchu

– masażu

– jogi

– breakdance

 

Aby działania były bardziej skuteczne, postanowiliśmy zostawić trochę czasu wolnego każdego dnia. Zaplanowaliśmy dwie przerwy w działaniach – każdego dnia między 14 a 15 i między 19 a 20. Z jednej strony motywowane jest to zdrowiem i wypoczynkiem – spokojne trawienie po obiedzie i kolacji zarówno jak i spokojny umysł, z drugiej zaś strony przerwy te będą dla wielu służyć jako przygotowanie do następnych zajęć.

 

3. Spotkania filmowe w kinie Pure Nature

Uzupełnienie aktywnego dnia poprzez odpoczynek i rozrywkę. Będzie to jedna z najprostszych i najprzyjemniejszych metod dokształcania się. Będzie to kino dokumentalne na świeżym powietrzu połączone z niedługimi prelekcjami na tematy, które są duszą naszego projektu (zrównoważony rozwój, aktywne i świadome obywatelstwo, zmiany klimatu, budownictwo naturalne, permakultura). Selekcja filmów będzie uzgodniona z trenerem edukacji globalnej oraz liderami wymiany podczas codziennych zebrań. Kino będzie szansą na pokazanie co chcemy osiągnąć i dlaczego to robimy. Niewątpliwie to właśnie ta metoda przybliży nam globalne problemy ale również pokaże różne możliwości kształtowania rozwoju Europy. Jeszcze przed realizacją działań na wideo-konferencji przygotujemy listę inspirujących filmów i postaramy się przygotować filmu o tej tematyce ze wszystkich krajów. Prelekcje będą połączone z burzą mózgów – każdy z prelegentów przedstawi problem, który zamierza poruszyć, ale zanim przejdzie do wytłumaczenia jego rozwiązania grupa będzie musiała wspólnie zaproponować własne rozwiązanie. Dzięki tej metodzie, w której każdy pomysł się liczy i może być użyty i rozbudowany przez kolejną osobę – uczestnicy czują, że mają wpływ na końcowe rozwiązanie (podniesienie własnej wartości) oraz odkrywają łatwość rozwiązywania problemów przez wiele osób naraz (poczucie solidarności i pracy w grupie). Spotkania filmowe na świeżym powietrzu będą odbywały się co 3 dni po kolacji.

4. Aby urozmaicić trochę nasze działania zaplanowaliśmy również:

-wyjazd na Festiwal Energii do pobliskiej wioski, gdzie uczestnicy poznają wyjątkowe miejsce prowadzone przez artystów którzy ideę zrównoważonego rozwoju kultywują już od kilkunastu lat. Na festiwalu będziemy mieć szansę zintegrowania się z lokalną ludnością i wzięcia udziału w całej serii warsztatów i prelekcji zaplanowanych przez organizatorów Festiwalu. Jako, że ten wyjazd przewidziany jest na drugi dzień działań, podczas niego zaplanowaliśmy „zadania integracyjne w terenie”.

-wizyta na lokalnym jarmarku ekologicznym, gdzie przewidziane zostało nasze własne stoisko promujące projekt „Pure Nature” jak i cały program MWD. Wzięcie udziału w wiejskim jarmarku ma pokazać zalety lokalnej ekonomii oraz zapoznać z ludźmi promującymi ekologiczne uprawy żywności. Będzie to również szansa na wypromowanie naszego projektu w lokalnej społeczności oraz zaproszenie mieszkańców na imprezę inauguracyjną. Chcemy położyć nacisk na otwartość naszego projektu, gdzie każdy będzie mógł przyjść, porozmawiać i zobaczyć jak wyglądają warsztaty i ich organizacja.

-w projekcie przewidziane są również prelekcje i wykłady na temat ekologii, edukacji globalnej oraz programu MWD. Ma to na celu bardziej szczegółową odpowiedź na nasze zainteresowania oraz inspiracje do prowadzonych przez nas działań zarówno podczas projektu jak i po jego zakończeniu. Korzystając z bogatego doświadczenia niektórych uczestników i liderów z programem MWD, będziemy starali się zachęcić młodzież do korzystania z funduszy UE na wiele kreatywnych sposobów przynoszących pozytywną zmianę w małej jak i większej skali.

5. Istotnym punktem projektu będą spotkania podsumowujące wszystko co udało nam się zrealizować przez ostatnie dni. Podsumowania chcemy organizować co trzy dni w formie spotkań w kręgu wokół ogniska, aby atmosfera była sprzyjająca refleksjom. Na spotkaniach każdy z uczestników będzie mógł się wypowiedzieć – co mu się podoba w projekcie lub jakie zmiany są potrzebne z jego perspektywy, dzięki temu zapewnimy aktywny wpływ wszystkich na każdym etapie projektu. Przedyskutujemy wszystko czego się nauczyliśmy i dzięki dyskusji odkryjemy do czego ta wiedza jest nam potrzebna, jaki potencjał ma w sobie każdy z nas i w jaki sposób możemy lepiej odpowiedzieć na własne potrzeby – pogłębiając lub powtarzając interesujące tematy, ćwiczenia czy warsztaty. Spotkania będą bardzo przydatne dla organizatorów i liderów, pomogą sprawniej kierować projektem oraz lepiej celować w zainteresowania uczestników. Podsumowanie również pomoże w późniejszym przygotowaniu certyfikatów Youthpass. Metody które posłużą nam do sprawnego organizowania tych spotkań to rozmowa przy użyciu tzw. ‘talking stick’, przedmiotu który trzymać będzie jedna osoba i co oznacza, że w danym momencie  nikt nie może jej przerwać. Zapobiega to również zbyt dużej ilości osób mówiącym na raz. Kolejna metodą będzie ‘brainstorming’ – burza mózgów, dzięki której postaramy rozwiązać się wszystkie ewentualne problemu oraz na drodze eliminacji wybrać rozwiązanie najlepsze dla wszystkich.

W przedostatni dzień projektu zorganizujemy spotkanie podsumowujące cały projekt oraz poprosimy uczestników aby przygotowali krótkie prezentacje o tym czego się nauczyli i co ich zainspirowało do przyszłego działania. Jakie umiejętności wynieśli z projektu oraz czy uważają taką formę edukacji pozaformalnalnej za skuteczną. Pozwoli to wszystkim na refleksje nad tym czego się nauczyliśmy oraz będzie przydatnym narzędziem dla organizatorów w perspektywie przyszłych działań oraz ewaluacji projektu.

 

6. Rozwój społeczny i indywidualny uczestników jest zarówno oczekiwanym wynikiem jak i samoistnym procesem zachodzącym podczas wszelkich wspólnych działań i zadań. Nasz projekt zakłada rozwój pro obywatelskich i proekologicznych postaw, czyli wartości, które będą miały pozytywny wpływ na wiele aspektów naszego życia już po zakończeniu projektu. Niezaprzeczalną zaletą będzie zdobycie wielu umiejętności, niezwykle przydatnych w na co dzień oraz w chęci budowy lepszej Europy. Każdy z nas będzie zaangażowany w wiele zadań i grupowych prac, dzięki którym rozwinie w sobie zdolności pracy w grupie, zrozumienia dla innych kultur i postaw oraz solidarności. Przede wszystkim jednak zdobędziemy cenne doświadczenie w pracy w międzynarodowej grupie, umiejętności liderskie i społeczne. A co z większej perspektywy wydaje się najistotniejsze, wykształcimy w sobie postawę aktywnego obywatela – gotowego do pracy nad tworzeniem lepszego świata oraz do podjęcia wyzwania ratowania naszej planety.