Kreacjum Eko-Sztuki

„Kreacjum Eko-Sztuki” powołane zostało do życia, by wspomóc istnienie społeczności lokalnej w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Harmonia Kultury jest ostatecznym celem zadań realizowanych przez naszą fundację. Zależy nam, by podejmowane przez nas oddolne działania przyczyniały się do aktywizacji naszej Izerskiej społeczności, a także, by pozwalały mieszkańcom wsi odnaleźć poczucie wpływu na ich własne, w tym również zbiorowe, życie. Chcemy, by przemiany, jakie zachodzą na polskiej wsi, stały się także udziałem naszych sąsiadów, rodzin, wspólnot. W ramach tego projektu szczególną uwagę pragniemy poświęcić młodzieży w kontekście hasła „wyrównywania szans”. Organizowane przez fundację warsztaty pomogą młodym ludziom odkryć potencjał, jaki tkwi w nich samych oraz przyczynią się do rozwinięcia talentów i wyobraźni, również tej społecznej.

Dajemy młodzieży możliwość ekspresji własnej twórczości w misji zmieniania otoczenia na lepsze. Niszczymy stare, sztywne dogmaty, apatię i brak zjednoczenia wizją i pracą na rzecz kolorowego, pełnego, kreatywnego świata i życia w harmonii.

Pomagają nam w tym przede wszystkim trzej młodzi utalentowani grafficiarze – crew Paint for Chill. Swoje doświadczenie zdobywali malując stare, odrapane budynki w pełne życia barwne obrazy. Teraz sięgają po więcej – przekazywanie swojej pasji i energii młodszym na warsztatach graffiti pośród wiejskiego sielankowego krajobrazu. Czekamy na więcej,

A przy okazji…  StAJeMY siĘ ZmiAną, KTóRĄ CHcEMy UJrzEĆ W ŚwiECie !!

Przeprowadzenie cyklicznych warsztatów i szkoleń odbywających się latem każdego roku, nie tylko podniesie poziom edukacji poza formalnej na terenie Pogórza Izerskiego; kreatywnie zapełni część czasu wolnego młodzieży i dorosłych, przyniesie też inspirację oraz chęć dalszego angażowania się w wydarzenia kulturalne mieszkańców lokalnej społeczności.

Jesteśmy przekonani, ze rozwijanie pasji, talentów i zainteresowań młodzieży z obszarów wiejskich zapewni kreatywny i różnorodny rozwój osobisty, większą pewność siebie oraz umiejętności procentujące w przyszłości. Kreacjum EkoSztuki to projekt, który będzie stale realizowany przez fundację, ponieważ zakłada, że ludzie nigdy nie przestaną przekazywać sobie wiedzy i cennych umiejętności, a chęć tworzenia i rozwijania się jest nieograniczona.

Imaginer
Imaginer