Eko-Home Studio

Niekonwencjonalne, niepopularne, ale niezapomniane budownictwo naturalne jeszcze zrewolucjonizuje świat! Nie chodzi tu wyłącznie o oszczędność energii czy walory estetyczne i ekonomiczne, taki dom jest częścią zmian jakie nas czekają, odpowiedzialną inwestycją oraz miejscem, gdzie pozytywna energia i atmosfera przenikają ciało, umysł i duszę.

Budowanie z lokalnie dostępnych materiałów (głównie z gliny, słomy i drewna), przy pomocy przyjaciół i wolontariuszy może przynieść spełnienie, radość i poczucie wspólnoty wynikające z działania zgodnego z uniwersalnym prawem wszechświata.

Technologia, jaką wykorzystuje się w ekobudownictwie jest nie tylko prosta, ale i niskoenergetyczna.  Jej niewątpliwą zaletą jest również dostępność materiałów produkcyjnych. Podstawowe budulce takie jak glina czy słoma mogą stać się przedmiotem lokalnej wymiany sąsiedzkiej. Kamienie polne, również powszechnie wykorzystywane do konstrukcji ekologicznych domów, nie raz spędziły sen z powiek rolnikowi orającemu ziemię. Dlaczego nie pomóc sobie nawzajem? Rolnik będzie zadowolony, że jego pole zostało oczyszczone z otoczaków. I nie trafi już kosa na kamień. Konstruktor ekodomu zyska z kolei materiał budulcowy. Obie strony wezmą udział w symbolicznej (oprócz tej oczywistej – praktycznej) wymianie, co będzie znaczyć dla nich i dla lokalnej społeczności o wiele więcej niż tylko „przysługa za przysługę.”

U podnóża idei „Eko-Home Studio” leży również budowanie relacji człowieka z przyrodą. W domu z gliny i słomy można wieść właśnie takie symbiotyczne życie. W jego wnętrzu panuje korzystny mikroklimat, a to wszystko dzięki wysokiej zdolności pochłaniania i oddawania pary wodnej przez użyte do budowy dom naturalne materiały. Taki dom „oddycha”, tym samym dostarczając swoim mieszkańcom życiodajną siłę.  Siłę, której tak bardzo potrzeba, by zmieniać świat na lepsze.

Imaginer
Imaginer

Ekologiczny domek, który pragniemy zbudować tego lata, będzie służył jako studio dla artystów – uciekinierów ze zgiełku miast, wynajmowany na kilka tygodni w celu inspiracyjno – rekreacyjnym. Domek ten będzie także dowodem i modelem dobrego, taniego i trwałego naturalnego budownictwa.