Permakultura

 

Co to jest Permakultura?

Permakultura to zbiór wartości i strategii służących osiągnięciu samowystarczalności i harmonii człowieka z Naturą. To model dobrej idei oferujący rozwiązania globalnych problemów związanych z żywnością i produkcją energii poprzez metody zrównoważonej gospodarki zasobami.

Permakultura tworzy stabilne, produktywne systemy zapewniające podstawowe potrzeby człowieka, harmonijnie integrując ziemię z jego mieszkańcami. Termin wywodzi się z połączenia słów ‘permanentny’ i ‘agrokultura’ i polega na wykorzystaniu metod i wzorów Natury w produkcji żywności oraz – w czasach skrajnie niezrównoważonej gospodarki zasobami – permakultura sugeruje ewolucję w kierunku ‘permanentnej kultury’, oferujące rozwiązanie zarówno problemów ekologicznych jak i społecznych naszej planety.

Permakultura odzwierciedla połączenie trzech składników – Troskę o Ziemię, Troskę o Ludzi i Sprawiedliwy podział. W praktyce oznacza to spełnianie zasad etycznych, zrozumienie praw jakimi kieruje się natura oraz projektowanie zrównoważonych, samowystarczalnych systemów ludzkich naśladujących naturę. *
>> Permakultura to pełna kultura człowieka wobec Ziemi!

From consumption to production

W jednym zdaniu jest to „gałąź projektowania ekologicznego, inżynierii ekologicznej, i projektowania środowiska, tworząca zrównoważoną architekturę siedzib ludzkich i samoregulujące się systemy rolnicze na wzór ekosystemów naturalnych”.**

Permakultura czerpie z wielu dziedzin, takich jak rolnictwo ekologiczne, agroleśnictwo, zintegrowane rolnictwo, zrównoważony rozwój, i ekologia stosowana.

>> Podstawowym celem ruchu jest wspieranie ludzi, aby byli bardziej samowystarczalni, poprzez projektowanie i rozwój płodnych i zrównoważonych ogrodów i gospodarstw.***

Dzięki permakulturze, praca jest zminimalizowana, „odpady” stają się zasobami, a produktywność i plony zwiększają się, podczas gdy środowisko ulega regeneracji. Zasady i wartości permakultury mogą być użyte w każdej skali, od gęsto zaludnionego miejskiego osiedla po indywidualne domy, od farm po całe regiony.

 

 

Z książki Billa Mollisona, pioniera Permakultury:

Jako nauka projektowania permakultura nie posiada nic nowego. Aranżuje tylko to, co zawsze było w taki sposób, by system pracował na siebie, konserwując lub generując więcej energii niż ta, którą zużywa. To system, który umożliwia i pomaga ludziom robić to, w czym czują się pasjonatami, co czują, że powinni robić. Permakultura wzywa do zmiany społeczeństwa na takie, w którym wszyscy bylibyśmy projektantami bazując na etycznej i stosowanej edukacji.

Nasza praca jako projektantów permakultury polega na zapobieganiu ujściu energii zanim podstawowe potrzeby całego systemu nie zostaną zaspokojone.

Szacunek dla wszystkich form życia jest podstawową i tak naprawdę niezbędną etyką dla wszystkich ludzi.  Akumulowanie bogactwa, władzy lub ziemi poza swoje potrzeby, w ograniczonym świecie równa się byciu szczerze niemoralnym czy to jako jednostka, instytucja czy państwo.

Kiedy odeszliśmy od życia plemiennego, zostawiliśmy z nim wszystkie wskazówki do rozsądnego zachowania w świecie natury. Życie to w końcu czas, w którym musimy się cieszyć, analizować i rozumieć świat. Dla zainteresowanego obserwatora wydawałoby się, że czas życia jest naprawdę krótki. Dla tych mobilnych, zużywających energię, zbombardowanych, zapracowanych i zagonionych ludzkich niewolników, którzy tworzą nieplemienne społeczności, podczas gdy wiele plemion ciągle utrzymuje wysokiej jakości celebracje, dyskusje i kontemplacje oraz kreatywne prace artystyczne, które wielu z nas “chciałoby mieć czas robić”.

 

Długo projektowaliśmy domy, farmy i miasta, które są energetycznie niezrównoważone, pomimo znanych strategii i technik (świetnie wypróbowanych), które mogłyby zamienić te systemy na produkujące energię. Już dawno stało się dla nas widoczne, że ta sytuacja jest sztucznie i umyślnie utrzymywana przez biurokrację, administrację i rządy, które podlegają mechanizmom konsumpcji i sprzedaży energii, i bez tego ciągłego wyzysku same by się rozpadły! ****

 

Guilds

 

 

Co to jest Projektowanie Permakulturowe?

Filozofią permakultury jest zmniejszenie oddziaływania ludzkich osiedli na nieodnawialne i odnawialne zasoby, tworząc jednocześnie bogate środowisko życia, dbając o potrzeby wszystkich żywych stworzeń. Permakultura to nauka rozwinięta poprzez obserwacje i analizę naturalnych systemów. Dzięki tej analizie pojawiają się zestawy wzorów strukturalnych wspólnych dla wszystkich systemów naturalnych. Następnie projekt permakulturowy stosuje te “wzory” do rozwoju zrównoważonych osiedli ludzkich, harmonijnie integrując  ludzi i krajobraz, zapewniając żywność, energię, schronienie i inne elementy i niematerialnych potrzeb w zrównoważony sposób.

 

Oto 12 permakulturowych zasad projektowania:

Obserwuj i bierz udział (Observe and interact): Poprzez spędzanie czasu na współpracy z naturą możemy zaprojektować rozwiązania odpowiadające naszym potrzebom.

Złap i zatrzymaj energię (Catch and store energy): Poprzez stworzenie systemów gromadzących zasoby podczas dobrobytu, możemy zachować je na gorsze czasy.

Otrzymaj zapłatę (Obtain a yield): Zapewnij sobie naprawdę użyteczne zyski z wykonywanej pracy.

Stosuj samodyscyplinę i zaakceptuj skutki swoich działań (Apply self-regulation and accept feedback): Musimy ograniczać nieodpowiednie zachowania, aby systemy mogły sprawnie funkcjonować.

Stosuj i doceniaj odnawialne zasoby i usługi (Use and value renewable resources and services): Korzystaj w pełni z obfitości natury aby ograniczyć zachowania konsumpcyjne i zależność od zasobów nie-odnawialnych.

Nie wytwarzaj odpadów (Produce no waste): Gdy doceniamy i używamy wszystkich dostępnych zasobów, nic się nie marnuje.

Projektuj od wzorców do szczegółów (Design from patterns to details): Patrząc z dystansu, możemy obserwować wzorce w naturze i społeczeństwie. Mogą one stanowić trzon naszych projektów, do których dodamy natępnie szczegóły.

Łącz, nie dziel (Integrate rather than segregate): Gdy umieszczamy właściwe rzeczy na właściwym miejscu, powstają miedzy nimi związki, i rzeczy te pracują wspólnie, nawzajem się wspierając.

Stosuj małe i powolne rozwiązania (Use small and slow solutions): Małe i powolne systemy są łatwiejsze w utrzymaniu niż duże, lepiej korzystają z lokalnych zasobów i dają bardziej zrównoważone wyniki.

Stosuj i doceniaj różnorodność (Use and value diversity): Różnorodność zmniejsza wrażliwość na wiele zagrożeń i korzysta z unikalnych właściwości środowiska, w którym się znajduje.

Wykorzystuj krawędzie i doceniaj ich połączenia (Use edges and value the marginal): Najciekawsze sceny rozgrywają się w miejscu połączenia między rzeczami. Są to często najbardziej cenne, różnorodne i produktywne elementy systemu.

Kreatywnie wykorzystuj zmiany i reaguj na nie (Creatively use and respond to change): Poprzez uważną obserwację możemy pozytywnie wpływać na nieodwołalne zmiany, interweniując we właściwym czasie.

Zainspirowany przez filozofię naturalnego rolnictwa Fukuoki, Mollison opisał permakulturę jako “filozofię działania zgodnie z naturą, raczej niż wbrew niej; długiej i przemyślanej obserwacji zamiast przedwczesnej, bezmyślnej pracy; brania pod uwagę wszystkich funkcji zwierząt i roślin, zamiast uważania danego rejonu za domenę jednego rodzaju plonów.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej odwiedź strony naszych permakulturowych przyjaciół:
– http://premakultura.wordpress.com/permakultura/informacje-podstawowe/   Robert Błaszczyk
– http://permakultura.com.pl/permaculture/ Monika i Andrzej Młynarczyk