Lokalizm

“Wieś była i jest wciąż miejscem powstawania i rodzenia się kultury” – Bogdan Oś

Jednym z głównych celów fundacji jest integracja społeczności lokalnej na rzecz szerokiej współpracy, wymiany doświadczeń oraz usług. Założenie jest proste:

Jeśli będziemy w stanie zaspokajać swoje podstawowe potrzeby na lokalnym poziomie to zaoszczędzimy nie tylko czas i energię, ale również przyczynimy się do rozwiązania ekologicznych i ekonomicznych problemów naszej planety. Naszą propozycją na początek długiego procesu osiągnięcia lokalnej samowystarczalności jest stałe aktualizowanie mapy Kopańca oraz Pogórza Izerskiego o nowe miejsca dostępnych usług rzemieślniczych, miejsc sprzedaży wyrobów domowych oraz przetwórstwa rolniczego.

Współpraca przy wytwarzaniu i sprzedaży towarów i usług będzie owocować szczególnym darem dla lokalnej społeczności – zaufaniem, satysfakcją i duchem kooperacji.

Naszym liderem i przewodnikiem na drodze osiągnięcia tzw. local resilliance, czyli lokalnej prężności i zrównoważonego rozwoju jest rolnik, pisarz i aktywista społeczny sir Julian Rose. W swojej godnej polecenia książce “Zmieniając kurs na życie” Julian Rose proponuje lokalne, holistyczne rozwiązania globalnych problemów socjoekonomicznych. Pisze, że celem bezpośrednim tych zmian jest “przekształcenie lokalnych i regionalnych ośrodków władzy w mające szerokie poparcie społeczne centra oporu przeciw negatywnym tendencjom, a jednocześnie w mateczniki, w których powstają pozytywne modele przemian.”

Jednocześnie przestrzega, że “nieustanna akceptacja coraz bardziej restrykcyjnych ograniczeń nakładanych na nasze swobody obywatelskie oraz ludzkie aspiracje prowadzi w efekcie do wewnętrznego chaosu i słabości, które z kolei czynią nas mięsem armatnim dla coraz bardziej wszechogarniających zakusów wielkich korporacji i apologetów istniejącego porządku. Nie ma obecnie ważniejszej rzeczy do zrobienia aniżeli odzyskanie z rąk tych sił kontroli nad własnym życiem oraz skoncentrowanie energii na zapewnieniu pomyślnej przyszłości dla bardziej samorządnych wspólnot o “ludzkiej skali” na całym świecie.

Każdy z nas może prowadzić codzienne, przemyślane działania zmierzające do tego celu, te większe nadejdą wkrótce. Kiedy fala przybierze na sile, rezultaty tych działań ujrzą światło dzienne i proces zmian nabierze tempa. Musimy tylko zacząć i nie poddawać się.”