Edukacja Globalna

Wszelkie zmiany zaczynają się od świadomości. Od przekonania siebie do czegoś nowego, co powoli wpłynie na każdą część naszego życia, od wewnętrznych wartości po zewnętrzne działania, które z kolei wynikają z nowo nabytych doświadczeń. Jesteśmy zatem w stanie nieustannie wpływać na naszą rzeczywistość poprzez edukowanie, czyli poszerzanie horyzontów, innymi słowy – własnej świadomości.

>Myśl globalnie, Działaj Lokalnie< można także odnieść do samego siebie.

“Edukacja globalna to edukacja, która otwiera oczy i umysły ludzi na rzeczywistość; uświadamia potrzebę stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą przestrzegana prawa człowieka” > tag.edu

To Jak postrzegamy świat odzwierciedla nasz stan wiedzy o nim. Edukowanie o lokalnych i globalnych zależnościach tworzy słuszną perspektywę, która prowadzi do osobistego zaangażowania – oddania na rzecz budowy sprawiedliwego świata.

Dlatego właśnie pragniemy połączyć umiejętności, talenty i wiedzę jednych z potrzebami edukacyjnymi innych. Organizować nie tylko warsztaty artystyczne, uczące kreatywnego myślenia i spokoju ducha ale też rzemieślnicze spotkania wymiany doświadczeń i umiejętności. A wszystko to po uprzednim stworzeniu lokalnej kultury współpracy i jedności.

 

Baza Otwartych Zasobów Edukacji Globalnej:

Baza otwartych zasobów