Filozofia

MISJA

Stworzenie holistycznego siedliska ludzkiego o zrównoważonym charakterze, w pełni współpracującym z naturą oraz lokalną społecznością, z którą tworzy sprawiedliwy system socjoekonomiczny uwzględniający dobrobyt ludzi (w zakresie kultury, zdrowia, finansów) oraz prawa przyszłych pokoleń do godnego życia w stabilnym, bioróżnorodnym zdrowym ekosystemie.

WIZJA

W duchu Permakultury, która promuje nasza reintegrację z cyklami natury oraz nakazuje moralne i etyczne przebudzenie oraz wzięcie odpowiedzialności za nasze czyny, pragniemy stworzyć nowy wymiar społecznego zaangażowania, świadomego stylu życia, wyborów i wiedzy, które – jeśli naśladowane przez wielu – mogą zmienić świat.

IDEA

Fundacja „dedykowana” jest rozwiązaniu naglących problemów ekologicznych i społecznych naszej planety. Promowanie zielonych technologii – m.in. w rolnictwie i budownictwie oraz rozwinięcie lokalnej edukacji pozaformalnej poprzez warsztaty artystyczne, ekologiczne i rzemieślnicze przyczyni się do rozkwitu Ziemi i relacji międzyludzkich.

THINKING GLOBALLY ACTING LOCALLY. CHANGE IS HAPPENING. MAKE IT NOW!

MYŚLĄC GLOBALNIE DZIAŁAJĄC LOKALNIE. ZMIANA TRWA. DZIAŁAJ TERAZ!